Zum Franziskaner

Tradgard

Home

Skapa en trädgård som är redo för klimatförändringar

Med de ökande effekterna av klimatförändringarna är det viktigt att anpassa våra metoder för att säkerställa att våra trädgårdar.

Trädgårdsdesign som främjar biologisk mångfald

As våra städer växer och utvecklas blir det allt viktigare att integrera natur och biologisk mångfald i våra urban.

Ogräsbekämpning på ett miljövänligt sätt: Ekologiska metoder för trädgårdsentusiasten

Det finns många olika sätt att hantera ogräs i trädgården, men att använda kemiska bekämpningsmedel är inte alltid det.